Napisane przez: loleczek | Grudzień 30, 2009

Subkultura, subkultury ..?

♦Kilka cech określających miano subkultury :

  • to nieformalna grupa osób działająca według odrębnych wzorów i zasad postępowania.
  • jej członkowie nie przestrzegają zwyczajowo przyjętych w społeczeństwie norm.
  • osoby należące do tych podkultur to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi, uczniowie szkół średnich, studenci. Najwięcej z nich można spotkać w dużych miastach.
  • w małych wioskach są oni wytykani palcami, ośmieszani oraz często prowokowani do bójek.
  • subkultury mogą być szczelnie zamknięte i trudno dostępne dla ludzi z zewnątrz. Aby należeć do niektórych trzeba się czymś wykazać.
  • niektóre z tych nieformalnych grup są nastawione pokojowo do otaczającego ich świata.
Reklamy

Kategorie